Omet navegació

Proves de nivell 6è

Com realitzar l'activitat

1.- Abans de llegir la lectura revisa les preguntes que tens baix.

2.- LLig la lectura.

3.- LLig les preguntes amb atenció. 

4.- Contesta les preguntes ( Només una de les respotes és correcta).

5.- Anota la puntuació final o avisa al mestre per que ho faça.